Arbeide etc.

1974/5 + 1978/9 Lærer i grunnskolen (Råde Ungdomsskole, Karlshus barneskole, Valaskjold Ungdomsskole)
høst 1979 Lærer i videregånde skole (St. Olav v.g.s., Sarpsborg), realfag
1979/80 Sivilarbeider, Blåkorshjemmet Ørmen, Fredrikstad
1980 - Ansatt ved Høgskolen i Buskerud, Hønefoss  (tidl. SLHK), fra 1994 som førsteamanuensis, med undervisning i systemutvikling, databaser, programmering, numeriske metoder, matematikk, statistikk, samt fagdidaktikk i informatikk og matematikk og i pedagogikk. På hovedfag/master-nivå: undervisning i systemutvikling og i databaser, samt veiledning av hovedfagsavhandlinger. Sammen med kollegaer har jeg holdt over 50 etterutdanningskurs, mest for IT-lærere i videregående skole. Mesteparten av tiden har jeg arbeidet ved HiBu på deltid, i de siste årene kun i liten stillings%.
1988 -2008 Ansatt i MetodeData a.s., Fredrikstad (tidl. Kolsås), med planlegging, programmering, firmaledelse og salg av datamodelleringsverktøyet Modelator, også dette på deltid. Systemet er i bruk i en rekke firmaer, høyskoler og videregående skoler, og gir bl.a. mulighet for automatisk fremmednøkkelgenerering og -vedlikehold når modellen endres, samt for automatisk generering og reversering av databaser. I tillegg har jeg utført en del eksternt konsulentarbeide og kurs i MetodeDatas regi.
1996 -  Ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informasjonsteknologi, som førsteamanuensis. 1996-2005 jobbet jeg ved dataingeniørutdannelsen i Sarpsborg, fra 2005 ved den samlokaliserte avdelingen i Halden. Fag: databaser, IT og ledelse m.m. I tillegg har jeg gjort noen konsulentjobber (kravspesifikasjoner m.m.) for høyskolen. Også på HiØ jobber jeg på deltid - det er faktisk trivelig å veksle mellom ulike arbeidssteder og -situasjoner!
2006 høst Kateketvikar, Fredrikstad domprosti, 50% stilling.
2007 høst - 2011 høst Kateket, Sarpsborg Menighet, med særlig ansvar for konfirmanter. 50% stilling.
2013 - Div. mindre prestevikariater/deltid.
Annen undervisning I tillegg har jeg bl.a. undervist i informatikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo (ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og Institutt for Informatikk) 7 semestre og i databaser ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) 4 semestre. 

Diverse

 
  • Kompetansevurdering ved stillingsansettelse eller opprykk ved flere høgskoler, sensoroppdrag (inkl. hoved / masteroppgaver), gjesteforelesninger, konferanseforedrag både i akademisk og næringslivs-sammenheng etc.

  • Laget spesifikasjoner for ulike systemer og laget databaser for flere firmaer, bl.a. for miljøovervåking av havbunnen rundt oljeplattformer for Det Norske Veritas og et prosjekthåndteringssystem for et av de største firmaene innen vannkraftanlegg, Andritz VaTECH Energi a.s. (tidl Møller Energi a.s.).

  • Laget i sin tid (1983) et eget lite databasesystem, kalt Minibase, for Nord-maskiner, som ble brukt til undervisning i fagområdet i videregående skole. Systemet er naturligvis uaktuelt i dag.

  • Leder av gruppa som laget utkast til nye læreplaner i informasjonsteknologi for videregående skole ("Kunnskapsløftet",  2005), se referanse til plan og tilhørende utarbeidet rapport under skriftlige arbeider. Jeg var også medlem av gruppa som laget utkast til læreplaner i IT for samfunnsfag for videregående skole.

  • "Reviewer" i forbindelse med bøker i informatikk (bl.a. bok for COOL-prosjektet, Fjuk et.al.: "Comprehensive Object-Oriented Learning: The Learner's Perspective", ISBN: 8392233743).