Studier / kompetanse

Lavere grad:

1975-1978

Cand.mag. i realfag, Universitetet i Oslo

informatikk

matematikk/statistikk

noe kjemi

1988 

Cand.mag. i TF/UV/SV-fag, Universitetet i Trondheim (nå NTNU) / Universitetet i Oslo
kristendomskunnskap
pedagogikk
noe sosiologi m.m


Høyere grad / kompetansevurdering:

1984

Hovedfag i informatikk (Cand.scient.), Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Avhandling: "Numerisk analyse i videregående skole" (oppgaven ligger i grenseland mellom informatikk, matematikk og pedagogikk).

1994

Førsteamanuensiskompetanse i informatikk
bl.a. på grunnlag av utvikling av og teori rundt datamodelleringsverktøyet Modelator.

2004 Mastergrad i pedagogikk (M.Ed.), Norsk Lærerakademi, Bergen.
Avhandling: "Læreplanene i faget Informasjonsteknologi i videregående skole"

2007

Mastergrad i kristendomskunnskap (M.A.), Menighetsfakultetet, Oslo

Avhandling: "Konfirmantmateriale i norske kirkesamfunn. En analyse av innhold, konfesjonalitet og overordnet pedagogisk utforming".

 

Yrkesrettete studier:

1978/9 

Praktisk-pedagogisk utdannelse, Høyskolen i Østfold (den gang Halden Lærerhøgskole)  ==> adjunkt / lektorkompetanse

2001-2002

Praktisk-kateketisk utdannelse (semesteremne i praktisk teologi, semesteremne i kateketikk) Menighetsfakultetet, Oslo.  Viglet til kateket i Kjølstad kirke, januar 2008.

2012 Praktisk-teologisk utdannelse, Menighetsfakultetet, Oslo. Ordinert til prest i Sarpsborg kirke, mars 2013.